Nový stavební zákon

14.04.2024

Všem vlastníkům nemovitostí vznikla 1. ledna 2024 nová povinnost

Nový stavební zákon je tady. U veřejnosti se však zatím setkává spíše s rozpaky než spokojeností. Na oblibě novele nepřidává ani to, že přináší kromě slibovaných výhod také povinnosti. Majitelům nemovitostí tak přibude další věc, kterou si budou muset pohlídat. Pokud ji opomenou, mohou být postihnuti sankcí.

Nový stavební zákon slibuje zrychlení stavebního procesu

Nový stavební zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2024. Zatím však platí pouze pro takzvané vyhrazené stavby, tedy například stavby infrastrukturní. Účinnosti v plném rozsahu nabude od 1. 7. 2024. Novela stavebního zákona by měla zajistit větší transparentnost stavebního procesu. Také by měla zajistit, aby občané nemuseli zdlouhavě obíhat úřady. Cílem je projít jedním řízením a dostat jedno razítko. Stavební úřady by pak měly rozhodovat v pevně stanovených lhůtách.

Všem vlastníkům vznikne nová povinnost

Nový stavební zákon však lidem ukládá také jisté povinnosti. Od 1. ledna 2024 bude muset každý majitel stavby uchovávat stavební dokumentaci v takovém stavu, jaký odpovídá aktuálnímu skutečnému provedení stavby. Velká část nemovitostí nemá dostatečnou dokumentaci o svém současném vzhledu. S tím je ale od letošního roku konec. Tato povinnost se navíc týká všech druhů stavebních objektů, dokonce i těch, které byly postaveny před vstupem zákona v platnost. Změna tak nezasáhne pouze ty, kteří začínají stavět, ale všechny stávající vlastníky nemovitostí.

Co je to projektová dokumentace?

Jedná se o soubor dvojrozměrných nákresů a plánů, které podrobně popisují všechny informace ke stavebnímu projektu. Stavební dokumentace může být v elektronické nebo tištěné formě a je nezbytná u jakékoliv stavby nebo rekonstrukce. Budou s ní pracovat všichni, kdo se na stavbě podílejí, a proto je důležité její kvalitní zpracování. Součástí dokumentace jsou studie, dokumenty k územnímu rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace skutečného provedení stavby a zadávací a realizační dokumentace.

Může pomoci Matterport

Při zhotovení stavební dokumentace může pomoci náš 3D skener Matterport Pro2. Společnost Matterport umí z námi nasnímaných dat a virtuálních prohlídek vygenerovat buď základní půdorysy nebo pak soubory pro projektovou dokumentaci ve formátu pro software jako je například AutoCAD. V současné době jednáme s projektantem, nakolik mu bude schopna naše virtuální prohlídka ušetřit práci při vypracování pasportu nebo projektu. 

Zanedbat stavební dokumentaci se nevyplatí

Pokud nebude mít majitel stavby odpovídající dokumentaci, může mu být uložena pokuta ve výši až 400 tisíc korun. To má majitele stavby vést k poctivému vedení aktuální dokumentace. Původně byla nejvyšší možná pokuta 200 tisíc, nicméně novela zvýšila sazbu pokuty.

Stavební úřad také může nařídit majiteli pořízení takzvaného pasportu stavby, tedy zjednodušené formy dokumentace, která popisuje aktuální stav a uspořádání nemovitosti. Vlastníci by neměli brát aktuální stav dokumentace na lehkou váhu, pokud se chtějí vyhnout případné sankci.


Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/dokumentace-stavebniho-zakona